Nhà lãnh đạo sành sỏi - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Những cuốn sách hayCác khóa học nổi bật được chúng tôi lựa chọn thông qua một quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng hiệu quả

Nhà lãnh đạo sành sỏi

149.000 

còn 1 hàng

Mô tả sản phẩm

“Luật về đào tạo và phát triển.
Những gì được gọi là vĩnh hằng trên đời này thật hiếm. Giáo dục (education) và hoạt động gắn bó là huấn luyện, là vĩnh hằng hiếm đó. Nhờ giáo dục và đào tạo, nhân loại có thể lưu giữ, phổ biến tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng ứng xử của mình với thế giới tự nhiên cũng như xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự lưu giữ và phổ biến liên tục này giúp con người sinh tồn và phát triển. Giáo dục – đào tạo la một quá trình suốt đời.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook