Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi T02 - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Những cuốn sách hayCác khóa học nổi bật được chúng tôi lựa chọn thông qua một quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng hiệu quả

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi T02

47.000 

còn 1 hàng

Mô tả sản phẩm

“Viết về những người chúng ta thương yêu, những người giúp đỡ chúng ta và những người cần đến chúng ta, những người chúng ta muốn gặp và những người chúng ta tránh né. Quyển sách này còn nói về:
Niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người.
Đối phó với những nhà tiên tri bi quan,
Đôi khi phải biết nói KHÔNG.
Chiến thắng tật ngồi lê đôi mách, tính nhỏ nhen và cơn nóng giận.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook