Trương Xuân Hải - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Cảm ơn học viện ATI (Action) đã mang khóa học MAXIMIZING YOUR LEADERSHIP EFECTIVENESS về Đà Nẵng. Cảm ơn thầy Stephen Khor đã mang lại cho lớp học những kiến thức hữu ích và quan điểm mới nhất về lãnh đạo trong thế kỷ 21. Khóa học đã giúp tôi nhìn lại được mình và định hướng rõ ràng hơn về con đường mà mình đang lựa chọn. Hy vọng thời gian tới học viên ATI sẽ mang thêm nhiều khóa học hữu ích hơn nữa cho cộng đồng doanh nhân Miền Trung

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy