Trương Thị Kim Liên - Học viện đào tạo Action - ACTION TRAINING INSTITUTE

“Chương trình này rất cần cho giới trẻ, vì bạn trẻ cần hiểu rõ và chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch của mình. Họ sẽ học được cách để tạo ra Group nhằm hỗ trợ, để nâng tầm và sẽ hiệu quả khi được tham gia, thực hành tại khóa học Mastermind Group Of The Success Principles của Học viện ATI.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy