Trịnh Thị Thu Trâm- Đại học Kinh tế Đà Nẵng - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Đầu tư cho bản thân chưa bao giờ là lỗ” và em rất sáng suốt khi tham gia khóa học này. Khóa học đã giúp em đạt được những mục tiêu mà em kỳ vọng. Em sẽ bắt đầu hành động từ ngày mai. Cảm ơn  Thầy Hùng, cảm ơn Học viện ATI rất nhiều.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy