Trần Thị Thùy Trang - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Sau khi tham gia khóa học tôi đã học được rất nhiều điều. Mindset của tôi cũng đã thay đổi gần 80%. Tôi đã có thể xác định được mục tiêu và mục đích sống, niềm đam mê của mình. Đặc biệt, tôi đã tìm được niềm tin của mình, có được tầm nhìn xa hơn, cao hơn,…Tôi chắc chắn sẽ áp dụng những điều được học hôm nay một cách nghiêm túc nhất với mong muốn thành công sẽ đến gần hơn với mình.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy