Trần Tô Ngọc Thắm- Vòng tay Thái Bình - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Còn rất nhiều thứ mình cần phải học. Lúc đầu mình chứ nghĩ rằng dù mình không thực tốt về kỹ năng giao tiếp nhưng cũng không là quá tệ. Thực tế, qua khóa học này mình thực sự thiếu sót rất nhiều thứ. Những kỹ năng bổ trợ cho giao tiếp như lắng nghe hay những nhận thức của mình về giao tiếp vẫn khiếm khuyết rất nhiều. Mình nhận ra được nhiều chỗ trống, lỗ hổng trong vấn đề giao tiếp của chính mình. Nhờ khóa học này mình có thể đề ra lộ trình rèn luyện  để cải thiện được phần nào đó khả năng giao tiếp của bản thân.

 

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy