Trần Hữu Vỹ - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Hai ngày hiệu quả, ý nghĩa và đáp ứng được mong muốn đã đặt ra. Tôi đã hình dung rõ chân dung, phong cách lãnh đạo đáp ứng xu thế mới. Cảm ơn Học viện ATI đã tổ chức khóa học tuyệt vời này.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy