Phan Hải - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Tôi rất vui vì khóa học đã giúp cho tất cả chúng ta hiểu rằng muốn thành công thì cần phải quản lý cảm xúc của mình. Không chỉ hiểu, biết, nói…mà phải hành động để thành thói quen tốt, chắc chắn phải học sự phản hồi tích cực với mọi người để phát triển mối quan hệ.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy