Phạm Thị Hồng Gấm - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Khóa học: “Nhà lãnh đạo giỏi đặt câu hỏi hay”

Nhờ những câu hỏi của Thầy mà tôi đã thấy mục đích của mình rõ ràng hơn, về bản thân, gia đình, công việc. Những sự lăn tăn và hoài nghi gần như được gỡ bỏ.

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy