Nguyễn Thị Lệ Hà- Kiến trúc sư - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Rất hữu ích đối với doanh nghiệp và bản thân mình. Nội dung Khóa học chứa lượng thông tin lớn, ngoài mong đợi. Đúng như câu kết luận của Thầy Stephn, Khóa học trao cho mình rất nhiều chìa khóa để mở ra hoặc đóng hẳn những cánh cửa của mình nhận thức được là đúng bằng cách đạt câu hỏi và tạo các màng lọc thay vì tin vào trực giác của mình.

 

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy