Nguyễn Thanh Mai - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Khóa học rất sôi nổi và hữu ích, đưa ra những mục tiêu và công cụ cụ thể để quản lý thời gian. Tôi sẽ áp dụng vào cuộc sống để cải thiện, quản lý thời gian của mình tốt hơn.Tôi thích câu nói “ QUẢN LÝ THỜI GIAN LÀ QUẢN LÝ CUỘC ĐỜI BẠN”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy