Nguyễn Quỳnh Vinh - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Khóa học đã giải quyết được rất nhiều những vấn đề còn lộn xộn về mục đích và tầm nhìn của mình. Bản thân tôi đã bắt đầu hình thành những công việc, những hành động cần thiết để sắp xếp lại những sự lộn xộn đó để có một mục đích rõ ràng và một tầm nhìn chi tiết.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy