Nguyễn Nguyên Đình - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Qua hai ngày học ngắn ngủi nhưng thầy Stephen Khor đã đem lại một lượng kiến thức rất bổ ích và đầy tính ứng dụng. Bức tranh tổng thể về người lãnh đạo thành công. Qua đây cảm ơn ATI đã tạo ra khóa học này.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy