Hà Thăng Long - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Thầy Stephen Khor đã truyền đạt rất hay về nội dung khóa học. Những kinh nghiệm thầy chia sẻ rất thực tế và áp dụng tốt trong công việc.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy