Đặng Thị Thỏa - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Những kiến thức và chia sẻ của Thầy rất sâu sắc, thực tế giúp bản thân nhìn nhận và thay đổi chính mình, cải tiến phong cách lãnh đạo cá nhân và các mối quan hệ.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy