Chị Vũ Thị Giao Anh - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Cảm thấy ấn thượng cũng như tìm thấy phương hướng làm việc, cách thức thể hiện tình cảm, biết bản thân cần gì và thiếu cái gì

Những điều ấn tượng

+ Soi gương và tự động viên bản thân

+ Danh sách cáu kỉnh

+ Khắc phục nỗi sợ

+ Vision board

+ My bucket list

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy