Chị Phan Thị Mỹ Nữ - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Những kiến thức, kinh nghiệm, tài liệu có thể giúp em áp dụng tại công ty siêu nhỏ một cách phù hợp. Đặc biệt, em cảm nhận tâm huyết & đam mê của thầy dành cho miền Trung.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy