Chị Nguyễn Thị Thùy Loan - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Khóa học đem đến cho tôi một số kiến thức mới trong lĩnh vực Quản Trị Nguồn Nhân Lực. Đồng thời, giúp tôi hình dung rõ hơn việc xây dựng KPO và KPI cho nhân viên. Mọi người tham gia khóa học thân thiện, dễ tiếp xúc và trao đổi thông tin mở. Nhân viên ATI thân thiện và hỗ trợ khách hàng nhiệt tình. Giảng viên giàu kinh nghiệm, truyền đạt thông tin dễ hiểu. Nói chung, giảng viên, nhân viên hỗ trợ, thông tin khóa học đã làm tôi thật sự hài lòng”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy