Chị Nguyễn Thị Mỹ Liên - Học viện đào tạo Action - ACTION TRAINING INSTITUTE

“ Hiểu thêm một số kiến thức về Quản lý nguồn nhân lực. Quy trình phỏng vấn, quy trình tuyển người, xây dựng khung năng lực và KPI cho công ty cũng như phương pháp giữ chân nhân tài”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy