Chị Nguyễn Thị Bích Thủy - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Tôi hiểu được rõ hơn về cách training để chuẩn bị đưa vào kế hoạch đào tạo nội bộ trong năm nay. Vẫn còn nhiều điều cần phải rèn luyện để thành thạo hơn.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy