Chị Nguyễn Phan Tú Quỳnh - Học viện đào tạo Action - ACTION TRAINING INSTITUTE

Tôi hiểu rõ hơn về luật lao động để có thể nắm bắt và giải quyết các vấn đề nhân sự trong công ty.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy