Chị Nguyễn Minh Thủy Tiên - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Sau ngày đầu tiên học, cảm giác nặng nề đè nặng trong lòng vì quá nhiều kiến thức đã lâu rồi mình không  được tiếp thu. Nhưng sang buổi  thứ  2,cảm giác rất nhẹ nhàng và thấy mình đã quyết định đúng khi tham gia khóa học. Thật sự cảm ơn Thầy cũng như Chị Thúy.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy