Chị Nguyễn Đặng Thu Dung - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Kiến thức về quản trị nhân sự được chuyên sâu, hiểu rõ hơn tầm quan trọng và vai trò của lĩnh vực quản trị nhân sự”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy