Cao Thị Hải Yến - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Cảm ơn Thầy Hồ Mạnh Hùng đã mang những kiến thức tuyệt vời về cho miền Trung (Đà Nẵng) và Việt Nam. Sau khi học xong khóa này, tôi sẽ áp dụng để phát triển bản thân và công việc.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy