Bùi Văn Tuấn - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Tôi hoàn toàn bị thuyết phục và bị hấp dẫn, lôi cuốn bởi cách dạy của Thầy Hồ Mạnh Hùng, đặc biệt kiến thức rất gần và dễ hiểu.

Những kiến thức này đưa tôi đến một chân trời mới về lĩnh vực gây quỹ cho các NGO, NPOS và làm sáng tỏ những vấn đề mà tôi đang quan tâm.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy