Anh Võ Khắc Lâm - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Tôi đã có 3 ngày học ý nghĩa nhất trong cuộc đời kể đến thời điểm hiện tại. Tôi không tin lại có khóa học tuyệt vời đến như vậy cùng tâm huyết của một người thầy tuyệt vời.

Tôi học được quá nhiều và thay đổi tư duy của tôi.

Thật tiết cho những ai bỏ sót khóa học này trong cuộc đời

Xin chân thành cảm ơn thầy và học viện.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy