Anh Trần Duy Trí - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Sau 2 ngày học với thầy Khor, tôi nhận ra là công việc lãnh đạo thực sự khó khăn tuy nhiên với những thông tin và chia sẻ từ thầy, tất cả đều có cách tiếp cận và giải quyết của nó.”

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy