Anh Phan Kiến Quốc - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Tôi học được cần phải giao tiếp với một thông điệp rõ ràng. Học hỏi những quy tắc giao tiếp của một người CEO.. Tôi tìm được hình mẫu của một CEO để hình thành phong cách đặc trưng.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy