Anh Nguyễn Văn Nhân - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

“Thông qua khóa học, bài giảng của Thầy Vũ các ý kiến của bạn cùng lớp đã giúp tôi có những tư duy mới về nhân sự, nguồn lực con người, giúp tôi thay đổi tầm nhìn và phần nào cũng cố thêm kiến thức, kỹ năng để qua đó tự tin hơn trong bài toán nhân sự tại Công Ty Thành Quân.

Theo tôi khóa học là rất hữu ích và đáng giá!

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy