Anh Nguyễn Hoàng Phương - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Được chia sẻ các kỹ năng giúp cải thiện khả năng diễn đạt, tiếp xúc, trò chuyện tốt hơn.

Cảm ơn Anh Hồ Mạnh Hùng. Một ngày học được nhiều thứ để áp dụng trong công việc và cuộc sống

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy