Anh Nguyễn Đắc Sang - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Tôi học được cách sắp xếp lại được cảm xúc cá nhân khi xử lý công việc. Cũng như định hướng cách quản lý cụ thể với từng đối tượng nhân viên khác nhau. Cố gắng hoàn thiện bản thân hơn khi biết được nhiều khía cạnh cuộc sống.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy