PEAK PERFORMANCE CEO - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Giới thiệu

I.GIỚI THIỆU

Nếu như ở Việt Nam, CEO thường được nhìn nhận nặng về chức hơn về nghề, thì  trên thế giới, tại các quốc gia phát triển, CEO được đánh giá ngược lại. 

CEO được xếp vào nhóm nghề nghiệp đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. 

Mặt khác, CEO được đánh giá là một nghề đặc thù với rất nhiều khó khăn, thách  thức, áp lực…, song cũng là một nghề lương cao, nghề lãnh đạo và quản lý các nghề khác  (trong cùng một công ty). 

Quản trị, điều hành cũng được đánh giá là công việc vừa có tính khoa học, vừa  mang tính nghệ thuật. 

Để đạt đến mức độ “chuyên nghiệp” với công việc này, ngoài một phần tố chất  bẩm sinh còn có yếu tố bắt buộc của việc học hành, đào tạo bài bản và trải nghiệm. 

Vì vậy, để có thể trở thành một CEO, nhà điều hành phải học nhiều, làm nhiều mới  có thể thành nghề bên cạnh những tố chất sẵn có. Và việc được đào tạo bởi các chuyên  gia, áp dụng các công cụ quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả là điều vô cùng cần thiết để nâng cao năng lực của các CEO.

Mục tiêu khóa học

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 1. Sau khi tham dự chương trình đào tạo, học viên có thể: Cung cấp và trang bị những kiến thức nền tảng, tư duy và nhận thức cốt lõi trên  nhiều khía cạnh và lĩnh vực của 1 CEO: Lãnh đạo, luật, kế toán & tài chính,  branding, marketing, sale & sale management, chăm sóc khách hàng, HR, chiến  lược, kỹ năng. Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trong điều hành tổ chức: Văn hóa, quy trình,  trainer, Coach/Mentor, motivation, đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, quản trị sự  thay đổi Xây dựng CEO chuyên nghiệp, có đủ năng lực và trình độ quản lý, phát triển doanh  nghiệp và tạo khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Cung cấp các công cụ, phương pháp để học viên áp dụng tại doanh nghiệp. 

Thông tin chung

III. THÔNG TIN CHUNG

 1.  Thời gian, địa điểm và mức phí
  Khai giảng: 4,5/06/2022
  – Thời lượng: 6 tháng
  – Địa điểm: Tầng 1, số 6 Trần Phú – Hải Châu – Đà Nẵng
  – Mức phí: 39.000.000 VNĐ/1HV
 2. Đối tượng tham gia
  1. Chủ tịch, chủ doanh nghiệp, giám đốc, ban tổng giám đốc, Startups
  2. Các cá nhân có mong muốn trở thành CEO trong tương lai
 3. Điều kiện tham gia
  1. Học viên tham dự trên 23 tuổi
  2. Đã từng hoặc đang nắm vị trí quản lý trong các doanh nghiệp
  3. Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề và lĩnh vực

Nội Dung

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Module

Thời lượngGiảng viên

Chiến lược

1Chiến lược cơ bản 

 

 

3 ngày

 

 

 

Hồ Mạnh Hùng

2Các phân tích chủ đạo: SWOT, PESTEL, Value Chain, Ansoff
3Chiến lược thực thi
4Lựa chọn chiến lược : Basic, 5 ways, 3 ways, BSC

Lãnh đạo

1Tư duy lãnh đạo

4 nhân tố then chốt: Rủi ro, Khó khăn và thất bại, Tiền tệ và Nhân lực

 

 

 

 

 

 

 

2 ngày

 

 

 

 

 

 

 

Stephen Khor

2Xây dựng đội nhóm bền dẻo & hiệu năng cao

Nhân lực bền dẻo là gì? Các năng lực cần trang bị cho cấp dưới mà Lãnh đạo phải biết

3Định hướng doanh nghiệp trong thế giới VUCA

Những lời khuyên và bí quyết giúp các nhà lãnh đạo đối mặt với thách thức và tiến tới phát triển

 

4Lãnh đạo và Quản lý

Phân định rõ ranh giới Lãnh đạo và Quản lý. Thế mạnh của từng vai trò và kiểu tư duy

5Chất ưu tú làm nên Lãnh đạo

Bộ 6C năng lực ưu tú làm nên tư duy lãnh đạo

6Bộ công cụ cho Lãnh đạo

Một trong những năng lực tối quan trọng cho lãnh đạo: Trí tuệ cảm xúc

Skill

1 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

1.1  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

1.2  Biến văn hóa thành sức mạnh

2 ngàyHồ Mạnh Hùng
2Xây dựng hệ thống các quy trình

2.1  Xây dựng hệ thống các quy trình

2.2  Các phương pháp cải tiến quy trình

2 ngày

 

Luật

1Bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam

1.1  Tổng quan về Nhà nước Việt Nam

1.2  Tổng quan về Hệ thống Pháp luật Việt Nam

 1 ngày

 

 

 

 Phạm Thiên Vũ

 

 

 

2Pháp luật về Doanh nghiệp, đầu tư

2.1  Tổng quan về pháp luật Doanh nghiệp

2.2  Tổng quan về pháp luật đầu tư

2.3  Quyền của người quản lý doanh nghiệp

2.4  Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp

2.5  Các bài tập thực hành

3Pháp luật về thuế

3.1  Tổng quan về thuế và kế toán

3.2  Các bài tập thực hành

4Pháp luật về lao động

4.1  Hợp đồng lao động và thử việc

4.2  Các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với người lao động

4.3  Các bài tập thực hành

5Pháp luật về hợp đồng

5.1  Pháp luật về hợp đồng

5.2  Các bài tập thực hành

6Pháp luật về sở hữu trí tuệ

6.1  Tài sản trí tuệ của một tổ chức – Một số đối tượng tiêu biểu của Quyền SHTT

6.2  Các bài tập thực hành

Skill

1Training/Coaching/ Mentoring:

1.1  Trở thành giảng viên

1.2  Quản trị công tác L&D (Learning and Developmnent)

1.3  Trở thành nhà huấn luyện, kèm cặp cho nhân viên

1.4  Phát triển đội ngũ

1.5 Tăng cường gắn kết và hiệu quả

3 ngàyHồ Mạnh Hùng

 

Kế toán tài chính

1

Kế toán với lãnh đạo

1.1  Kế toán là gì?

1.2  Doanh nghiệp có cần kế toán, kế toán trưởng không?

1.3  Bạn, chủ doanh nghiệp, có làm được kế toán không?

1.4  Kế toán làm gì cho doanh nghiệp?

1.5  Sổ sách, chứng từ và báo cáo tài chính

1.6  Vai trò kiểm soát, kiểm tra của công tác kế toán trong doanh nghiệp

1.7  Kế toán tài chính và kế toán quản trị

1.8  Tình trạng kế toán trong doanh nghiệp hiện nay

1.9  Những việc cần làm ngay trong doanh nghiệp bạn

1.10  Các loại báo cáo kế toán căn bản: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.11  Cách đọc, hiểu, kiểm tra thông tin và sử dụng kết quả của 03 loại kế toán trên.

3 ngàyBùi Thị Lệ Phương

2

Kế toán quản trị cho nhà lãnh đạo

2.1  Bản chất và chức năng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

2.2  Các mô hình tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp

2.3  Phân loại chi phí trong doanh nghiệp

2.4  Tính giá thành. Quản trị giá thành để giá thành là thấp

Bùi Thị Lệ Phương
2.5  Cách giảm giá vốn mà không giảm chất lượng sản phẩm

2.6  Định giá bán cho sản phẩm thông thường, sản phẩm mới, sản phẩm đặc biệt.

2.7  Mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận

2.8  Điểm hòa vốn và lợi nhuận mong muốn

2.9  Dự toán ngân sách chi phí SXKD

(Dự toán: Sản phẩm tiêu thụ, Sản lượng sản xuất, Chi phí sản xuất).

2.10  Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn

2.11  Hướng dẫn thiết lập và sử dụng báo cáo kế toán quản trị theo các định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm

Bùi Thị Lệ Phương

1

 

 

CEO & Sức mạnh cuộc nói chuyện ngắn 

1.1 Phân bổ thời gian cho những điều quan trọng, người  quan trọng  

1.2 Sử dụng các câu hỏi để huấn luyện nhân viên tăng  hiệu suất 

1.3 Trò chuyện để thấu hiểu và xây dựng động lực, sự gắn kết đội ngũ  

1.4 Định hướng và chuẩn bị cho các kế hoạch tương lai  

1.5 Khám phá rất nhiều “góc khuất” mà khi ở trên cao,  CEO không thể nhìn thấy

 

 

1 ngày

 

 

 

Hồ Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Đàm phán

2.1 Rèn luyện năng lực đàm phán ở cấp độ lãnh đạo

2.2 Cấp độ đàm phán

2.3 Thiết lập các chiến lược, chiến thuật đàm phán trong các tình huống cụ thể

 

 

1 ngày

 

 

Nguyễn Đăng Minh Vũ

 

Đổi mới sáng tạo thương hiệu

1Hiểu đúng về thương hiệu2 ngàyTrần Anh Tuấn
2Vì sao cần thương hiệu mạnh
3Nhu cầu đổi mới sáng tạo thương hiệu
4Xu hướng đổi mới về xây dựng thương hiệu 4.0
5Chiến lược thương hiệu
6Định vị thương hiệu (brandkey, 9 yếu tố)
7Mở rộng thương hiệu
8Kiến trúc thương hiệu/quản lý thương hiệu tập đoàn
9Các yếu tố bản sắc thương hiệu cốt lõi
10Thiết kế sáng tạo thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu
11Đo lường sức khỏe thương hiệu

Skill

1Chăm sóc khách hàng

1.1  Quản trị mối quan hệ

1.2  Chiến lược chăm sóc

1.3  Huấn luyện đội ngũ chăm sóc khách hàng

1 ngàyHồ Mạnh Hùng
2Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

2.1 Nắm bắt các kỹ thuật chủ chốt

2 ngàyHồ Mạnh Hùng
</table border=”1″ width=”100%”>

2.2  Ứng dụng vào thực tế tại doanh nghiệp

2.3  Cách đưa ra những quyết định khó khăn

 

Đổi mới sáng tạo marketing

1Tư duy và Mô hình Inbound Marketing2 ngàyTrần Anh Tuấn
2Mô hình Bánh đà Flywheel
3Hình mẫu khách hàng (Buyer Persona)
4Hành trình khách hàng (Customer’s Journey)
5Phễu marketing (Marketing Funnel)
6Tiếp thị & kế hoạch nội dung (Content Marketing)
7Mô hình Marketing Online
8Các kênh và công cụ truyền thông tiếp thị
9Chiến lược marketing
10Kế hoạch marketing
11Tăng trưởng đột phá (Growth Hacking)
12Đổi mới kinh doanh với chiến lược chuyển đổi số
13Đổi mới mô hình kinh doanh thời đại dịch Covid19

Sale & Sale Management

1Các hình thức bán hàng và cách chọn người nhân viên bán hàng2 ngàyHồ Mạnh Hùng
2Xây dựng quy trình bán hàng
3Xây dựng hệ thống quản trị bán hàng
4Cách quản lý nhân viên bán hàng

 

HR

1Xây dựng khung năng lực và kỹ năng tuyển chọn người tài

1.1  Sơ lược về quản trị nguồn nhân lực

1.2  Phân tích công việc, thông tin công việc và khung năng lực

1.3  Phỏng vấn tuyển chọn người tài và kế hoạch định kiến

nhân sự

5 NgàyNguyễn Đăng Minh Vũ
2Luật lao động

2.1.  Luật và nội quy lao động của tổ chức

2.2.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3Thiết lập KPI và quản trị người tài

3.1.  Đánh giá thành tích công việc

3.2.  Chương trình quản trị nhân tài

3.3.  Làm sao để giữ chân nhân tài với tổ chức

Skill

2Cách xây dựng thương hiệu cá nhân và giao tiếp 4a dành cho CEO

2.1  Cách để tạo được thương hiệu cá nhân tốt

2.2  Nghệ thuật giao tiếp của các CEO

1   ngàyHồ Mạnh Hùng

Giảng viên

V. GIẢNG VIÊN

STEPHEN KHORTRẦN ANH TUẤNBÙI THỊ LỆ PHƯƠNG
HỒ MẠNH HÙNGPHẠM THIÊN VŨNGUYỄN ĐĂNG MINH VŨ

 

Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Liên hệ: 0931.055.577 ( Ms. Ly Na) – 0961.058.088 ( Ms. Diễm)
Email: Customercare1.ati@gmail.com – hello@actiontraining.com.vn

 

Đăng Ký Khóa Học

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN HỌC VIÊN

NamNữ

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN HỌC VIÊN

NamNữ

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy