CEO VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Giới thiệu

I.GIỚI THIỆU

 • Hoạt động kinh doanh hiệu quả không chỉ kiếm ra tiền mà còn phải biết quản lý tiền và tài sản. Nếu không nắm được các thông tin về tài sản của doanh nghiệp, nhà quản lý sẽ không thể điều hành công ty và không biết được nên kinh doanh theo cách nào.

 • Khóa học “KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH DÀNH CHO CEO” do cô Bùi Thị Lệ Phương hướng dẫn sẽ giúp các học viên có những hiểu biết đầy đủ về các nguyên tắc hoạt động của kế toán và tài chính để từ đó có thể quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Mục tiêu khóa học

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Giúp giám đốc / chủ doanh nghiệp hiểu và biết cách tổ chức công tác kế toán tài chính, kế toán quản trị, tối ưu thuế
 • Giám đốc/ Chủ doanh nghiệp sẽ thông thạo đọc & phân tích báo cáo tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp qua chỉ số.
 • Thiết lập định mức, kiểm soát định mức chi phí, thực hiện chương trình giảm phí, tăng biên lợi nhuận.
 • Hướng dẫn, cung cấp tài liệu biểu mẫu để giám đốc cùng nhân sự của mình triển khai lập kế hoạch tài chính kinh doanh & dòng tiền, kiểm soát công nợ chủ động, an toàn

NỘI DUNG

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 1. KẾ TOÁN VỚI LÃNH ĐẠO
 • Kế toán là gì?
 • Doanh nghiệp có cần kế toán, kế toán trưởng không?
 • Bạn, chủ doanh nghiệp, có làm được kế toán không?
 • Kế toán làm gì cho doanh nghiệp?
 • Sổ sách, chứng từ và báo cáo tài chính
 • Vai trò kiểm soát, kiểm tra của công tác kế toán trong doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính và kế toán quản trị
 • Tình trạng kế toán trong doanh nghiệp hiện nay
 • Những việc cần làm ngay trong doanh nghiệp bạn
 • Các loại báo cáo kế toán căn bản: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Cách đọc, hiểu, kiểm tra thông tin và sử dụng kết quả của 03 loại kế toán trên.

 

2. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO LÃNH ĐẠO

 1. Bản chất và chức năng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp
 2. Các mô hình tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp
 3. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp
 4. Tính giá thành. Quản trị giá thành để giá thành là thấp nhất.
 5. Cách giảm giá vốn mà không giảm chất lượng sản phẩm
 6. Định giá bán cho sản phẩm thông thường, sản phẩm mới, sản phẩm đặc biệt.
 7. Mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận
 8. Điểm hòa vốn và lợi nhuận mong muốn
 9. Dự toán ngân sách chi phí SXKD
 10. Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn
 11. Hướng dẫn thiết lập và sử dụng báo cáo kế toán quản trị theo các định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm

Thông tin chung

IV. THÔNG TIN CHUNG

Học phí: 4.300.000VNĐ /1HV ( chưa bao gồm thuế)

Ngày khai giảng:    25,26,27/2/2022
 • Buổi sáng: 8h00 – 12h00
 • Buổi chiều: 13h30 – 17h00

(Check in: 7:45- 8:00, Teabreak giữa giờ)

Địa điểm:  Tầng 1, số 6 Trần Phú – Hải Châu – Đà Nẵng

Giảng viên

V. GIẢNG VIÊN

Bùi Th L Phương

Chủ tịch – GĐ Công ty TNHH Tài chính kế  toán  thuế  Centax,  Chủ  tịch  Hội Quản  trị  và  Kiểm  soát  nội  bộ  Việt Nam, Chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp

 

Giảng dạy cho hàng ngàn chủ doanh nghiệp, kế toán về tài chính – kế toán. Giảng dạy về thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ Tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp về tài chính, kế toán, thuế và quản trị dòng tiền, quản trị tài sản. Tham gia hàng nghìn cuộc kiểm toán, kiểm tra quyết toán của doanh nghiệp

 • Chủ tịch – GĐ Công ty TNHH Tài chính kế toán thuế Centax, Chủ tịch Hội Quản trị và Kiểm soát nội bộ Việt Nam, Chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp
 • Giảng dạy cho hàng ngàn chủ doanh nghiệp, kế toán về tài chính – kế toán. Giảng dạy về thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ Tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp về tài chính, kế toán, thuế và quản trị dòng tiền, quản trị tài sản. Tham gia hàng nghìn cuộc kiểm toán, kiểm tra quyết toán của doanh nghiệp
 • Hoạch định các chính sách vĩ mô, vi mô trong kinh doanh, tài chính
 • Chuyên sâu trong việc lập và đánh giá, phân tích các báo cáo tài chính, quản trị, kế toán trong doanh nghiệp.
 • Hiểu biết sâu sắc các quy định pháp luật về tài chính, kinh doanh, thuế và kế toán Kiểm toán, quyết toán cho doanh nghiệp
 • Là chuyên gia Phân tích các dự án đầu tư, tham gia phân tích đàm phán các hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác, liên doanh, đầu tư
 • Có khả năng kiểm tra tính hữu dụng của phần mềm kế toán.

Tất cả kiến thức, kinh nghiệm và công cụ sẽ được giảng viên Bùi Thị Lệ Phương chuyển tải bằng tất cả sự nhiệt tình và kỹ năng dẫn giảng chuyên nghiệp.

Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Liên hệ: 0931.055.577 ( Ms. Ly Na) – 0961.058.088 ( Ms. Diễm)
Email: Customercare1.ati@gmail.com – hello@actiontraining.com.vn

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN HỌC VIÊN

NamNữ

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN HỌC VIÊN

NamNữ

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy