Các dịch vụ của chúng tôi

Business Consultant

Tư vấn kinh doanh là dịch vụ đáp ứng nhu cầu tái cấu trúc của các doanh nghiệp, nhu cầu hoạch định và quản trị chiến lược, nhu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thiết lập quy trình, xây dựng Hệ thống quản trị tri thức (KMS), xây dựng thương hiệu công ty.

Chi tiết

Corporate Training

Đào Tạo dành cho Doanh nghiệp. Có 2 phương thức chính cho corporate training ở ATI là inHouse training (được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp) và Public training (được tổ chức rộng rãi cho những học viên có nhu cầu).

Chi tiết

Personal Development

Phát triển bản thân, bao gồm các khóa học liên quan đến việc phát triển năng lực của từng cá nhân ở các khía cạnh EQ (trí tuệ cảm xúc), self leadership (tự lãnh đạo), young leaders (lãnh đạo trẻ), happiness (hạnh phúc: làm cha mẹ, hôn nhân ...).


Chi tiết

Coaching

Khai vấn/ huấn luyện.

ATI cung cấp dịch vụ Business coaching và Life coaching đến từ các coach đượcchứng nhận bởi ICF (Liên đoàn khai vấn quốc tế).

Chi tiết

Hoạt động

Đăng ký

Để nhận các EBOOK mới nhất từ ATI