Cốt Lõi Kinh Doanh Archives - Học viện đào tạo Action - ACTION TRAINING INSTITUTE

Chương trình: Đổi mới Marketing – Từ Chiến Lược Tới Hành Động

I. THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH ● Bạn hiện là chủ doanh nghiệp và trực tiếp điều hành kinh doanh? ● Bạn muốn phát triển doanh nghiệp của mình với định hướng hiệu quả bền vững? ● Bạn mong muốn triển khai chiến lược bằng kế hoạch hành động thực tiễn nhằm tạo ra hiệu quả … Continued

Xem thêm
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy