TALENTED MANAGER - KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

20/08/2022

Trước sự biến đổi của nền kinh tế, những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) cần các lãnh đạo cấp trung tài ba để đương đầu với những thách thức mới. Họ là sợi dây kết nối tầng lớp nhân viên và cấp cao. Trực tiếp chịu trách nhiệm vận hành hằng ngày của doanh nghiệp. Vì vậy, đào tạo quản lý cấp trung là chìa khóa để xây dựng đội ngũ lãnh đạo vững mạnh và đạt được sự thành công bền vững.