Khai giảng 08,09/09/2023
Thời lượng 31 ngày
Địa điểm Đà Nẵng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Cung cấp và trang bị những kiến thức nền tảng, tư duy và nhận thức cốt lõi trên nhiều khía cạnh và lĩnh vực của CEO: lãnh đạo, luật, kế toán & tài chính, branding, marketing, sale & sale management, chăm sóc khách hàng, HR, chiến lược, kỹ năng.

Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trong điều hành tổ chức: văn hóa, quy trình, trainer, Coach/Mentor, motivation, đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, quản trị sự thay đổi.

Xây dựng CEO chuyên nghiệp, có đủ năng lực và trình độ quản lý, phát triển doanh nghiệp và tạo khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Cung cấp các công cụ, phương pháp để học viên áp dụng tại doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Chủ tịch, chủ doanh nghiệp, giám đốc, ban tổng giám đốc, Start- up
Các cá nhân có mong muốn trở thành CEO trong tương lai
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề và lĩnh vực
Đã từng hoặc đang nắm vị trí quản lý trong các doanh nghiệp

KHÓA HỌC THE PEAK PERFORMANCE CEO

- Hiểu rõ tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết của việc hoạch định chiến lược

- Xác định được các yếu tố nền tảng hình thành chiến lược

- Nắm bắt và triển khai được các bước phân tích chiến lược

- Nhận thức đầy đủ về các chiến lược khả thi

- Chọn lựa và lên kế hoạch chiến lược để thực thi

- Hiểu đúng về Văn Hóa Doanh Nghiệp (VHDN) và vai trò của VHDN trong sự phát triển của doanh nghiệp

- Biết cách từng bước xây dựng VHDN tại đơn vị: lựa chọn, thiết kế, triển khai & kế thừa

- Nắm được cấu trúc rõ ràng, mọi nhân viên biết quyền hạn và nhiệm vụ từ đó tăng hiệu quả trong công việc

- Giúp ổn định nhân sự, thu hút nhân tài

- Hiểu được thực sự vấn đề gì đang tồn đọng trong công ty và cách chỉnh sửa

- Nhận biết rủ ro trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cách phòng tránh

- Hiểu rõ khái niệm và vai trò của quy trình

- Phân loại quy trình và cơ sở để viết quy trình

- Xác định các quy trình cần có cho doanh nghiệp

- Nắm bắt và thực hành kỹ thuật viết quy trình

- Hiểu và áp dụng quy trình xây dựng hệ thống quy trình

- Hiểu rõ và phòng tránh các lỗi khi triển khai

- Lên kế hoạch áp dụng thực tế hiệu quả


- Lý do vì sao phải chăm sóc khách hàng.

- Nhận dạng khách hàng của doanh nghiệp.

- Vai trò của lãnh đạo trong doanh nghiệp đối với việc chăm sóc khách hàng.

- Tìm hiểu DISC trong chăm sóc khách hàng.

- Làm thế nào để “WOW” và các biện pháp chăm sóc khách hàng tốt hơn.

- Ý thức được vai trò, tầm quan trọng của Quản trị bán hàng

- Chọn lựa kênh phân phối/hình thức bán hàng

- Xây dựng các tài liệu liên quan đến bán hàng

- Xây dựng, thực hiện và kiểm soát quy trình bán hàng hiệu quả

- Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và giữ chân đội ngũ bán hàng tinh nhuệ

- Lập kế hoạch bán hàng

- Thể hiện bản thân đúng với giá trị cốt lõi của mình

- Biết lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi để giao tiếp hiệu quả với nhân viên và đối tác

- Sử dụng ngôn từ và ngôn ngữ cơ thể hiệu quả,tạo sự tin cậy

- Biết cách phát biểu, thuyết trình, hướng dẫn một cách có hiệu quả

- Rèn luyện để trở thành nhà lãnh đạo

- Xác định và xây dựng quyền hạn cụ thể

- Giải quyết các vấn đề về người sử dụng lao động và người lao động

- Hiểu rõ mức độ vi phạm để xử lý và kỷ luật

- Biết được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động về các chế độ bảo hiểm, tiền lương,... để không vi phạm luật lao động nhà nước

- Xử lý các vấn đề về tranh chấp của người lao động

- Có được những kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp trong Quản trị nguồn nhân lực

- Hoạch định được chiến lược nhân sự cho công ty mình

- Biết cách xây dựng khung năng lực cho tổ chức mình

- Biết cách xây dựng và đánh giá công việc của nhân viên

- Biết cách xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp

- Giúp giám đốc / chủ doanh nghiệp hiểu và biết cách tổ chức công tác kế toán tài chính, kế toán quản trị, tối ưu thuế

- Giám đốc/ Chủ doanh nghiệp sẽ thông thạo đọc & phân tích báo cáo tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp qua chỉ số

- Thiết lập định mức, kiểm soát định mức chi phí, thực hiện chương trình giảm phí, tăng biên lợi nhuận

- Hướng dẫn, cung cấp tài liệu biểu mẫu để giám đốc cùng nhân sự của mình triển khai lập kế hoạch tài chính kinh doanh & dòng tiền, kiểm soát công nợ chủ động, an toàn

- Học viên hiểu rõ và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong quá trình đào tạo và huấn luyện

- Kiểm soát tốt buổi học, dẫn dắt học viên theo đúng mục tiêu đã đề ra

- Thiết kế và trình bày nội dung bài giảng hợp lý và cuốn hút

- Học viên trở thành trainer nội bộ xuất sắc tại các doanh nghiệp

- Học viên trở thành giảng viên ATI (sau 6 bước quy định)

- Họp Hội Đồng Sư Phạm định kỳ hàng tháng, không ngừng nâng cao kỹ năng dẫn giảng và cập nhật các hoạt động, trò chơi, phương tiện dẫn giảng.

- Nhận thức đúng đắn về thương hiệu

- Nhận biết nhu cầu đổi mới của thương hiệu

- Cập nhật các nhu cầu đổi mới trong quản trị thương hiệu

- Xây dựng chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp

- Hiểu biết và nắm rõ các công cụ, cách làm để xây dựng Brandkey

- Giúp các CEO xây dựng được chiến lược và kế hoạch Marketing hiệu quả

- Nắm được các kênh và công cụ của Marketing

- Đổi mới tư duy và tầm nhìn chiến lược

- Đổi mới mô hình kinh doanh trong thời kỳ số hóa

- Cập nhật xu hướng thị trường để nhận biết cơ hội thay đổi

- Nắm được kiến thức nền tảng vềdigital marketing và các phương pháp quản lý

- Nắm bắt tư duy chuyển đổi số trong kinh doanh

- Thích nghi với mô hình kinh doanh mới thông qua các yếu tố đổi mới sáng tạo


- Cách đánh giá công việc của nhân viên từ đó có chế độ khen thưởng, kỷ luật phù hợp

- Có kế hoạch, chiến lược quản trị nhân tài

- Những bí quyết giữ chân nhân tài với tổ chức

- Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật,phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao

- Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu

- Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán

- Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán

- Nắm được văn bản/tài liệu pháp lý quan trọng và không thể thiếu trong doanh nghiệp mình

- Nắm vững các quyền và nghĩa vụ của một doanh nghiệp

- Biết quản lý dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

- Nắm được kiến thức pháp lý cơ bản về hợp đồng thương mại liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực mà doanh nghiệp mình đang kinh doanh

- Nắm và xác định được quyền hạn của người quản lý doanh nghiệp và lựa chọn mô

hình tổ chức doanh nghiệp phù hợp cho doanh nghiệp mình;

- Giúp CEO hiểu mình, hiểu người, hiểu thời thế

- Có các hiểu biết và đưa ra lựa chọn chiến lược cho công ty mình

- Hiểu biết về 4 loại hình CLCB và các chiến lược dẫn nhập

- Lên kế hoạch triển khai chiến lược

- Thực thi chiến lược

Module Khóa Học

- Hiểu rõ tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết của việc hoạch định chiến lược

- Xác định được các yếu tố nền tảng hình thành chiến lược

- Nắm bắt và triển khai được các bước phân tích chiến lược

- Nhận thức đầy đủ về các chiến lược khả thi

- Chọn lựa và lên kế hoạch chiến lược để thực thi

- Hiểu đúng về Văn Hóa Doanh Nghiệp (VHDN) và vai trò của VHDN trong sự phát triển của doanh nghiệp

- Biết cách từng bước xây dựng VHDN tại đơn vị: lựa chọn, thiết kế, triển khai & kế thừa

- Nắm được cấu trúc rõ ràng, mọi nhân viên biết quyền hạn và nhiệm vụ từ đó tăng hiệu quả trong công việc

- Giúp ổn định nhân sự, thu hút nhân tài

- Hiểu được thực sự vấn đề gì đang tồn đọng trong công ty và cách chỉnh sửa

- Nhận biết rủ ro trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cách phòng tránh

- Hiểu rõ khái niệm và vai trò của quy trình

- Phân loại quy trình và cơ sở để viết quy trình

- Xác định các quy trình cần có cho doanh nghiệp

- Nắm bắt và thực hành kỹ thuật viết quy trình

- Hiểu và áp dụng quy trình xây dựng hệ thống quy trình

- Hiểu rõ và phòng tránh các lỗi khi triển khai

- Lên kế hoạch áp dụng thực tế hiệu quả


- Lý do vì sao phải chăm sóc khách hàng.

- Nhận dạng khách hàng của doanh nghiệp.

- Vai trò của lãnh đạo trong doanh nghiệp đối với việc chăm sóc khách hàng.

- Tìm hiểu DISC trong chăm sóc khách hàng.

- Làm thế nào để “WOW” và các biện pháp chăm sóc khách hàng tốt hơn.

- Ý thức được vai trò, tầm quan trọng của Quản trị bán hàng

- Chọn lựa kênh phân phối/hình thức bán hàng

- Xây dựng các tài liệu liên quan đến bán hàng

- Xây dựng, thực hiện và kiểm soát quy trình bán hàng hiệu quả

- Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và giữ chân đội ngũ bán hàng tinh nhuệ

- Lập kế hoạch bán hàng

- Thể hiện bản thân đúng với giá trị cốt lõi của mình

- Biết lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi để giao tiếp hiệu quả với nhân viên và đối tác

- Sử dụng ngôn từ và ngôn ngữ cơ thể hiệu quả,tạo sự tin cậy

- Biết cách phát biểu, thuyết trình, hướng dẫn một cách có hiệu quả

- Rèn luyện để trở thành nhà lãnh đạo

- Xác định và xây dựng quyền hạn cụ thể

- Giải quyết các vấn đề về người sử dụng lao động và người lao động

- Hiểu rõ mức độ vi phạm để xử lý và kỷ luật

- Biết được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động về các chế độ bảo hiểm, tiền lương,... để không vi phạm luật lao động nhà nước

- Xử lý các vấn đề về tranh chấp của người lao động

- Có được những kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp trong Quản trị nguồn nhân lực

- Hoạch định được chiến lược nhân sự cho công ty mình

- Biết cách xây dựng khung năng lực cho tổ chức mình

- Biết cách xây dựng và đánh giá công việc của nhân viên

- Biết cách xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp

- Giúp giám đốc / chủ doanh nghiệp hiểu và biết cách tổ chức công tác kế toán tài chính, kế toán quản trị, tối ưu thuế

- Giám đốc/ Chủ doanh nghiệp sẽ thông thạo đọc & phân tích báo cáo tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp qua chỉ số

- Thiết lập định mức, kiểm soát định mức chi phí, thực hiện chương trình giảm phí, tăng biên lợi nhuận

- Hướng dẫn, cung cấp tài liệu biểu mẫu để giám đốc cùng nhân sự của mình triển khai lập kế hoạch tài chính kinh doanh & dòng tiền, kiểm soát công nợ chủ động, an toàn

- Học viên hiểu rõ và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong quá trình đào tạo và huấn luyện

- Kiểm soát tốt buổi học, dẫn dắt học viên theo đúng mục tiêu đã đề ra

- Thiết kế và trình bày nội dung bài giảng hợp lý và cuốn hút

- Học viên trở thành trainer nội bộ xuất sắc tại các doanh nghiệp

- Học viên trở thành giảng viên ATI (sau 6 bước quy định)

- Họp Hội Đồng Sư Phạm định kỳ hàng tháng, không ngừng nâng cao kỹ năng dẫn giảng và cập nhật các hoạt động, trò chơi, phương tiện dẫn giảng.

- Nhận thức đúng đắn về thương hiệu

- Nhận biết nhu cầu đổi mới của thương hiệu

- Cập nhật các nhu cầu đổi mới trong quản trị thương hiệu

- Xây dựng chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp

- Hiểu biết và nắm rõ các công cụ, cách làm để xây dựng Brandkey

- Giúp các CEO xây dựng được chiến lược và kế hoạch Marketing hiệu quả

- Nắm được các kênh và công cụ của Marketing

- Đổi mới tư duy và tầm nhìn chiến lược

- Đổi mới mô hình kinh doanh trong thời kỳ số hóa

- Cập nhật xu hướng thị trường để nhận biết cơ hội thay đổi

- Nắm được kiến thức nền tảng vềdigital marketing và các phương pháp quản lý

- Nắm bắt tư duy chuyển đổi số trong kinh doanh

- Thích nghi với mô hình kinh doanh mới thông qua các yếu tố đổi mới sáng tạo


- Cách đánh giá công việc của nhân viên từ đó có chế độ khen thưởng, kỷ luật phù hợp

- Có kế hoạch, chiến lược quản trị nhân tài

- Những bí quyết giữ chân nhân tài với tổ chức

- Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật,phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao

- Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu

- Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán

- Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán

- Nắm được văn bản/tài liệu pháp lý quan trọng và không thể thiếu trong doanh nghiệp mình

- Nắm vững các quyền và nghĩa vụ của một doanh nghiệp

- Biết quản lý dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

- Nắm được kiến thức pháp lý cơ bản về hợp đồng thương mại liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực mà doanh nghiệp mình đang kinh doanh

- Nắm và xác định được quyền hạn của người quản lý doanh nghiệp và lựa chọn mô

hình tổ chức doanh nghiệp phù hợp cho doanh nghiệp mình;

- Giúp CEO hiểu mình, hiểu người, hiểu thời thế

- Có các hiểu biết và đưa ra lựa chọn chiến lược cho công ty mình

- Hiểu biết về 4 loại hình CLCB và các chiến lược dẫn nhập

- Lên kế hoạch triển khai chiến lược

- Thực thi chiến lược

Các khoá học

Khoá huấn luyệnNgày khai giảngHọc phí
DẠY CON THỜI HIỆN ĐẠI24, 25/08/20233.900.000 VNĐ 1 Học viên (+ 8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
HÔN NHÂN HẠNH PHÚC VỮNG BỀNĐang cập nhật3.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
NGHỆ THUẬT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNGĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
CHIẾN BINH BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP29, 30/10/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
KỸ NĂNG TẬP TRUNG...liên hệXem thêm
KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆPĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIANĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn )Xem thêm
Khoá huấn luyệnNgày khai giảngHọc phí
Thực thi chiến lược22, 23/09/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Pháp lý cho doanh nghiệpĐang cập nhật1.800.000 VNĐ 1 Học viên ( +8% VAT nếu xuất hoá đơn )Xem thêm
Kỹ năng đàm phán thương lượngĐang cập nhật1.800.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Thiết lập KPI và quản trị nhân tàiĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Marketing Trận đồ - Từ chiến lược đến thực thi04, 05/08/20234.500.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Thương hiệu & cải tiếnĐang cập nhật3.200.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Training, Coaching, MentoringĐang cập nhật5.900.000VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
CEO & kế toán quản trị20, 21, 22/10//20234.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Nhân sự và khung năng lựcĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Luật lao độngĐang cập nhật1.800.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Giao tiếp dành cho CEOĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8%VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Quản trị bán hàngĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Quản trị chăm sóc khách hàng21/10/20231.600.000 VNĐ 1 Học viên ( +8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
CEO & sức mạnh cuộc nói chuyện ngắn30/09/20231.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Kỹ năng thiết lập quy trình06,07/10/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp15,16/09/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Tôi là CEO, Quản trị chiến lược08,09/09/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Agile Leadership...3.900.000 Xem thêm
Khoá huấn luyệnNgày khai giảngHọc phí
Kỹ năng giao việc và ủy quyềnĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Giải quyết vấn đề và ra quyết định11, 12/08/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Kỹ năng trình bày thuyết phụcĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn )Xem thêm
Kỹ năng đàm phán thương lượngĐang cập nhật1.800.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
HR for Non - HRĐang cập nhật1.800.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Trao đổi thông tin trong quản lýĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Lãnh đạo nhómĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Kỹ năng tạo động lựcĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8%VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Quản trị sự thay đổiĐang cập nhật2.500.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Quản lý dự ánĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuát hoá đơn)Xem thêm
Kỹ năng lập kế hoạch và hoạch định công việc27, 28/10/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
The Talented Manager, hiểu chiến lược, bước cùng CEO13, 14/10/ 20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Khoá huấn luyệnNgày khai giảngHọc phí

Đội ngũ giảng viên

Nhận xét của học viên

Hoạt động

Đăng ký

Để nhận các EBOOK mới nhất từ ATI