Khai giảng 13,14/10/2023
Thời lượng 20 buổi
Địa điểm Đà Nẵng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Doanh chủ có nhiều thời gian hơn dành cho cuộc sống của bản thân và chuyên tâm suy nghĩ về định hướng chiến lược phát triển công ty trong tương lai.

Doanh chủ an tâm có nhân sự đủ tin cậy và chuyên môn để giao quyền xử lý các vấn đề trong công việc công ty

Doanh chủ có nhiều thời gian hơn dành cho cuộc sống của bản thân và chuyên tâm suy nghĩ về định hướng chiến lược phát triển công ty trong tương lai.

ĐỐI TƯỢNG

Trưởng, phó phòng trong tất cả các phòng ban khác nhau.
Các quản lý, giám sát, quản đốc, tổ trưởng và các cấp quản lý khác.
Các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý.

KHÓA HỌC NHÀ QUẢN LÝ TÀI NĂNG

1. Hiểu được tại sao thay đổi là điều không thể tránh được;


2. Hiểu và vận dụng được 8 bước Quản lý sự thay đổi của Kotter


3. Hiểu rõ bản thân và tổ chức mình cần chuẩn bị những gì cho tương lai.


4. Phát triển tư duy tích cực về định hướng và ra quyết định trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình và các sản phẩm dịch vụ có liên quan


5. Hiểu được bản chất của sự thay đổi và vai trò của nhà quản lý trong đề xuất và kích hoạt các thay đổi trong tổ chức.


1. Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong QLDA.


2. Học hỏi và và thực hành 5 nhóm quy trình QLDA có thể áp dụng cho bất kỳ dự án nào.


3. Nhận diện và hiểu được 10 khối kiến thức về QLDA.


4. Làm quen và dùng được các thuật ngữ cần thiết, ứng dụng được các kiến thức, công cụ và kỹ thuật để tăng tính hiệu lực và hiệu quả cho đội dự án và các lĩnh vực chức năng.


5. Nhận thức được sự quan trọng của cả 2 kỹ năng cứng/ mềm để có thể quản lý được đầy đủ các phương diện của QLDA và dẫn dắt dự án một cách hiệu lực và hiệu quả.

1. Mô tả được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc;


2. Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc;


3. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia;


4. Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và kiểm soát khi quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ;

1. Hiểu để "thương"


2. Rõ nền tảng


3. Sánh chung đường
Nội dung khóa học

1. Hiểu được tại sao thay đổi là điều không thể tránh được;


2. Hiểu và vận dụng được 8 bước Quản lý sự thay đổi của Kotter


3. Hiểu rõ bản thân và tổ chức mình cần chuẩn bị những gì cho tương lai.


4. Phát triển tư duy tích cực về định hướng và ra quyết định trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình và các sản phẩm dịch vụ có liên quan


5. Hiểu được bản chất của sự thay đổi và vai trò của nhà quản lý trong đề xuất và kích hoạt các thay đổi trong tổ chức.


1. Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong QLDA.


2. Học hỏi và và thực hành 5 nhóm quy trình QLDA có thể áp dụng cho bất kỳ dự án nào.


3. Nhận diện và hiểu được 10 khối kiến thức về QLDA.


4. Làm quen và dùng được các thuật ngữ cần thiết, ứng dụng được các kiến thức, công cụ và kỹ thuật để tăng tính hiệu lực và hiệu quả cho đội dự án và các lĩnh vực chức năng.


5. Nhận thức được sự quan trọng của cả 2 kỹ năng cứng/ mềm để có thể quản lý được đầy đủ các phương diện của QLDA và dẫn dắt dự án một cách hiệu lực và hiệu quả.

1. Mô tả được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc;


2. Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc;


3. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia;


4. Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và kiểm soát khi quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ;

1. Hiểu để "thương"


2. Rõ nền tảng


3. Sánh chung đường

Các khoá học

Khoá huấn luyệnNgày khai giảngHọc phí
DẠY CON THỜI HIỆN ĐẠI24, 25/08/20233.900.000 VNĐ 1 Học viên (+ 8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
HÔN NHÂN HẠNH PHÚC VỮNG BỀNĐang cập nhật3.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
NGHỆ THUẬT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNGĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
CHIẾN BINH BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP29, 30/10/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
KỸ NĂNG TẬP TRUNG...liên hệXem thêm
KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆPĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIANĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn )Xem thêm
Khoá huấn luyệnNgày khai giảngHọc phí
Thực thi chiến lược22, 23/09/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Pháp lý cho doanh nghiệpĐang cập nhật1.800.000 VNĐ 1 Học viên ( +8% VAT nếu xuất hoá đơn )Xem thêm
Kỹ năng đàm phán thương lượngĐang cập nhật1.800.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Thiết lập KPI và quản trị nhân tàiĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Marketing Trận đồ - Từ chiến lược đến thực thi04, 05/08/20234.500.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Thương hiệu & cải tiếnĐang cập nhật3.200.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Training, Coaching, MentoringĐang cập nhật5.900.000VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
CEO & kế toán quản trị20, 21, 22/10//20234.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Nhân sự và khung năng lựcĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Luật lao độngĐang cập nhật1.800.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Giao tiếp dành cho CEOĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8%VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Quản trị bán hàngĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Quản trị chăm sóc khách hàng21/10/20231.600.000 VNĐ 1 Học viên ( +8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
CEO & sức mạnh cuộc nói chuyện ngắn30/09/20231.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Kỹ năng thiết lập quy trình06,07/10/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp15,16/09/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Tôi là CEO, Quản trị chiến lược08,09/09/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Agile Leadership...3.900.000 Xem thêm
Khoá huấn luyệnNgày khai giảngHọc phí
Kỹ năng giao việc và ủy quyềnĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Giải quyết vấn đề và ra quyết định11, 12/08/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Kỹ năng trình bày thuyết phụcĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn )Xem thêm
Kỹ năng đàm phán thương lượngĐang cập nhật1.800.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
HR for Non - HRĐang cập nhật1.800.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Trao đổi thông tin trong quản lýĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Lãnh đạo nhómĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Kỹ năng tạo động lựcĐang cập nhật1.600.000 VNĐ 1 Học viên (+8%VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Quản trị sự thay đổiĐang cập nhật2.500.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Quản lý dự ánĐang cập nhật2.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuát hoá đơn)Xem thêm
Kỹ năng lập kế hoạch và hoạch định công việc27, 28/10/20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
The Talented Manager, hiểu chiến lược, bước cùng CEO13, 14/10/ 20232.900.000 VNĐ 1 Học viên (+8% VAT nếu xuất hoá đơn)Xem thêm
Khoá huấn luyệnNgày khai giảngHọc phí

Đội ngũ giảng viên

Nhận xét của học viên

Hoạt động

Đăng ký

Để nhận các EBOOK mới nhất từ ATI