Corporate Training


Đào Tạo dành cho Doanh nghiệp. Có 2 phương thức chính cho corporate training ở ATI là inHouse training (được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp) và Public training (được tổ chức rộng rãi cho những học viên có nhu cầu).

Hoạt động

Đăng ký

Để nhận các EBOOK mới nhất từ ATI